LABORATORUL DE PRELUCRAREA SI ANALIZA IMAGINILORDownload - Cursuri de
Prelucrarea si Analiza Imaginilor


Odata cu importantele dezvoltari tehnologice din ultimii ani (tehnologie electronica, informatica si a comunicatiilor), dispozitivele de achizitie a imaginilor si sistemele de calcul de uz general au devenit tot mai raspandite si mai usor de procurat. In mod firesc, dorinta de a dispune de sisteme autonome inzestrate cu vedere artificiala, care sa realizeze in mod independent diferite sarcini specifice, a revenit in actualitate, limitata insa la obiective mai simple si mai pragmatice fata de declaratiile oarecum bombastice ale deceniului trecut (''Prelucrarea imaginilor permite dezvoltarea masinii totale de vedere artificiala, capabila sa reproduca functiile vizuale ale oricarei vietuitoare.'' (Jain)). Prelucrarea si analiza imaginilor cuprinde ansamblul de tehnici si metode de achizitie, stocare, afisare, modificare si exploatare a informatiei vizuale cuprinse in imagini.


Prelucrarea si Analiza Imaginilor
Constantin VERTAN

Editura Printech Bucuresti, 1999, ISBN 973-9475-71-X

140 pagini

Aceasta lucrare se doreste a fi o prezentare succinta generala a principalelor tehnici caracteristice domeniului de prelucrare si analiza a imaginilor. In prezentare s-a insistat asupra aspectelor algoritmice si de implementare, esentiale oricarei aplicatii. Cartea nu trebuie insa interpretata ca o trecere in revista exhaustiva a domeniului; de asemenea, exemplele de cod prezentate nu trebuiesc considerate mai mult decat simple propuneri ale unor cai de realizare a diferitelor operatii. Materialul prezentat in aceasta carte are la baza cursul de Prelucrarea si Analiza Imaginilor predat studentilor anului IV de la Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, specializarea de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei din Universitatea Politehnica Bucuresti. Lucrarea se adreseaza deci in primul rand studentilor acestei specializari, dar este utila si studentilor, inginerilor, informaticienilor si altor cercetstori implicati in utilizarea si prelucrarea generala a semnalelor, utilizarea calculatoarelor, automatizari industriale, controlul calitatii.


Editie epuizata.

 


In cele ce urmeaza vom intelege prin "materiale" orice fisier de date, documentatie, cod sursa sau cod executabil oferit pentru download gratuit.

Daca nu este altfel specificat, toate materialele sunt proprietatea autorilor - persoane fizice sau Laboratorul de Analiza si Prelucrarea Imaginilor (LAPI) din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB).

Puteti copia si distribui copii nemodificate ale materialelor in forma originala, prin orice mediu, cu conditia de a specifica vizibil pe fiecare copie autorul (persoana fizica sau Laboratorul de Analiza si Prelucrarea Imaginilor (LAPI) din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)) si lipsa oricarei garantii.

Nu exista nici o garantie pentru materialele oferite pentru download. Materialele sunt deci oferite "IN FORMA EXISTENTA" ("AS IS") fara nici o garantie de nici un fel, explicita sau implicita. Va asumati in intregime riscul in ceea ce priiveste calitatea si performanta acestor materiale. In cazul in care materialele se dovedesc a fi defecte, va asumati in intregime costul tuturor serviciilor, reparatiilor si corectiilor necesare. In nici o situatie autorii persoane fizice, Laboratorul de Analiza si Prelucrarea Imaginilor (LAPI) sau Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) nu pot fi facuti raspunzatori pentru pagubele rezultate, inclusiv cele generale, speciale, intamplatoar sau rezultante aparute din folosirea sau imposibilitatea folosirii materialelor (incluzand, dar fara a fi limitat la pierderea sau deteriorarea datelor, sau pierderile directe sau ale unei terte persoane, sau incapacitatea programelor de a interopera cu alte programe).

Curs PAI on-line (pdf)


Ultima modificare: 15/07/2003